PROCENA VREDNOSTI

Uvodna reč

 

Kao društvo za procenu vrednosti nepokretnosti, u okviru naše primarne delatnosti, dajemo objektivna i nepristrasna stručna mišljenja o vrednosti nekretnina u skladu sa Zakonom o licenciranim proceniteljima vrednosti nepokretnosti. Naš tim čine nosioci Nacionalne licence za procenu vrednosti nepokretnosti, stručnjaci iz oblasti ekonomije, građevinarstva i komunikacije. Stavljamo akcenat na brzinu i preciznost u radu sa fokusom na potrebe klijenta. Tokom procesa izrade izveštaja ugledamo se na globalne trendove i standarde koje propisuje Kraljevska organizacija stručnjaka (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS), a sve u cilju da budemo kompanija koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.

Vrednosti

ODLUČNOST Jer timski istrajemo bez obzira na prepreke, sa visokim osećajem za hitnost i preciznost, uvek imajući potrebe naših klijenata na umu.

SKROMNOST Jer nikada ne zaboravljamo da sve dugujemo naporima svakog člana tima i naših klijenata.

INTEGRITET Težimo da uvek činimo pravu stvar za naš tim, naše poslovanje i naše klijente, što će dovesti do zajedničkog uspeha.

ODGOVORNOST Jer radimo sa visokim nivoom odgovornosti, orijentisani ka potrebama klijenta.

INOVATIVNOST Jer težimo napretku tako što međusobno motivišemo jedni druge da budemo bolji svakog dana i pronalazimo mogućnosti umesto ograničenja.

misija

Motivisani željom za znanjem, spremni da preuzimamo odgovornost, verujući u snagu obostrane komunikacije, želimo da poverenje naših klijenata stičemo pružajući im visoko kvalitetnu podršku u periodima donošenja ključnih finansijskih i životnih odluka.

vizija

Visokom radnom etikom, preciznošću i brzinom u radu želimo da postanemo sinonim za kompaniju koja posluje u službi ispunjenja potreba klijenata, transparentno i etički obavljajući poverene poslove. Da budemo prepoznati kao tim koji pobeđuje za vas!

OSNOVNA DELATNOST

Procena vrednosti

Naša sposobnost da pružimo profesionalnu, nepristrasnu i preciznu procenu nekretnine zasniva se na kombinaciji znanja i integriteta koje poseduju naši procenitelji, kao i na direktnom pristupu tržišnim informacijama koji je obezbeđen putem mreže saradnika, aktivnih učesnika na tržištu nepokretnosti u našoj zemlji. Svaki izveštaj o proceni vrednosti je strogo usklađen kako sa Nacionalnim tako i sa Međunarodnim standardima procene vrednosti i u zavisnosti od potrebe klijenta može biti izrađen na srpskom i/ili engleskom jeziku.

Uvažavajući činjenicu da odluke u vezi sa nekretninama zahtevaju detaljnu i pravovremenu analizu, prilagođenu specifičnim potrebama i projekcijama u budućnosti, smatramo da nam stalni fokus na istraživanju tržišta daje snažnu prednost i preduslov da pružimo visok nivo usluge u svim segmentima tržišta.

Spenford Advising Services posluje na teritoriji cele Srbije, vršeći procene vrednosti svih vrsta nepokretnosti za potrebe obezbeđenja kreditnih plasmana kod finansijskih institucija, sudskih postupaka, finansijskog izveštavanja, stečajnih i izvršnih postupaka, donošenja poslovnih odluka i dr.

Pored pojedinačnih procena vrednosti, naš tim poseduje veliko iskustvo u procenama portfolija nepokretnosti, desktop i masovnim procenama kolaterala. Na pojedinim projektima zajednički nastupamo sa RICS sertifikovanim proceniteljima, skladno Ugovoru o poslovno – tehničkoj saradnji.

U saradnji sa timom veštaka mašinske struke, Spenford AS je u mogućnosti da pruži usluge procene vrednosti pokretne imovine.

Teritorijalna pokrivenost

Spenford AS aktivno posluje na teriotiriji cele Srbije. Visok nivo operativnosti angažovanih procenitelja omogućava teritorijalnu pokrivenost, pravovremeni odgovor na zahtev klijenta i uobičajen rok izlaska procenitelja na teren do 24h od momenta prijema zahteva za izradu izveštaja.

Za naše klijente obezbedili smo i dodatne usluge snimanja nepokretnosti dronom kako bi u svakom momentu imali realnu sliku objekta ili parcele bez obzira na pristupačnost.

 

Uobičajeni rokovi izrade

 

Za stambene nepokretnosti na području cele Srbije – 2-3 radna dana nakon prijema zahteva.

Za komercijalne nepokretnosti na području cele Srbije (uveliko zavisi od tipologije i obima konkretnog projekta), ali opšti prosek je 3-5 radnih dana nakon prijema zahteva.

 

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

 

Svaka kompanijska procena je pokrivena polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti do iznosa od 500.000 EUR.

SARADNJA SA finansijskIM institucijAMA u srbiji

Procredit Banka

Bez limita, kao pravno lice

NLB Komercijalna Banka

Limit do 1.000.000 EUR kao pravno lice (moguće prekoračenja limita uz prethodnu saglasnost banke)

UniCredit Banka

Limit do 1.000.000 EUR kao pravno lice (moguće prekoračenja limita uz prethodnu saglasnost banke)

OTP Banka

Limit do 1.000.000 EUR kao pravno lice (moguće prekoračenja limita uz prethodnu saglasnost banke)

Banca Intesa

Limit do 500.000 EUR kao pravno lice (moguće prekoračenja limita uz prethodnu saglasnost banke)

Addiko Banka

Limit do 500.000 EUR kao pravno lice (moguće prekoračenja limita uz prethodnu saglasnost banke)

Erste Banka

Limit do 300.000 EUR kao pravno lice (moguće prekoračenja limita uz prethodnu saglasnost banke)

Raiffeisen Banka

Limit do 300.000 EUR kao pravno lice

Banka Poštanska Štedionica

Limit do 300.000 EUR kao fizičko lice

Fond za razvoj RS

Bez limita

Expo Banka

Limit do 100.000 EUR

*Saradnja je zavisno od banke uspostavljena pozicioniranjem na liste ovlašćenih procenitelja kao pravno ili fizičko lice (licencirani procenitelj).

ostale usluge

analiza tržišta nepokretnosti

Kako bi naši klijenti u svakom momentu imali uvid u trenutne tržišne trendove radi lakšeg donošenja strateških odluka vezanih za tržište nepokretnosti, u okviru izrade Market report-a sprovodimo sledeće analize:

 

 • Opštu analizu ekonomskih podataka i trendova.
 • Demografske studije.
 • Analizu podataka i trendova za specifične vrste nepokretnosti i tržišta (odnos ponude i potražnje, analiza renti, transakcija i stopa kapitalizacije…).

Konsultantske usluge tokom procesa projektnog finansiranja

Spenford AS kroz pružanje svojih konsultantskih usluga tokom izgradnje, prati i pokriva celokupan razvojni proces projekta od idejnih planova investicije do realizacije projekta kroz sledeće usluge:

 • Tehnički Due Diligence.
 • Analiza ukupnih investicionih troškova.
 • Monitoring izgradnje za potrebe projektnog finansiranja (Nulti, periodični i finalni izveštaji).

Izrada studija izvodljivosti

Naše studije izvodljivosti predstavljaju sveobuhvatne analize projekata u smislu finansijske i tržišne izvodljivosti. U to su uključene analize scenarija, odabir najbolje i najisplativije namene i pružanje iscrpnih informacija o određenom sektoru nekretnina, koje podrazumevaju sadašnju i očekivanu ponudu, potražnju, visinu zakupnina, prodajnih cena i cena izgradnje.

Pored toga, pružamo strateške savete u vezi sa poboljšanjem plana razvoja projekta radi povećanja profitabilnosti, bez obzira da li se analizira realizacija potpuno novog ili rekonstrukcija postojećeg projekta. Pri razmatranju plana razvoja projekta, uzimamo u obzir sve aspekte tržišta da bi sastavili specifične savete i predloge koji se zasnivaju na sadašnjim i budućim tržišnim trendovima.

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA

U saradji sa sudskim veštacima ekonomsko – finansijske struke, kao i ASA i RICS sertifikovanim proceniteljima kapitala, u mogućnosti smo da uz usluge procene vrednosti imovinskih celina, pružimo i kompletnu procenu vrednosti pravnih lica, odnosno kapitala.

Spenford tim

Nebojša Stojanović

Master inženjer građevinarstva

Diplomirani inženjer građevinarstva

Licencirani procenitelj vrednosti nepokretnosti

Broj licence: 151

 

SAZNAJ VIŠE

OBRAZOVANJE

 • Master inženjer građevinarstva

Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 • Diplomirani inženjer građevinarstva

Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 • Licencirani procenitelj vrednosti nepokretnosti

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Nebojša je osnivač i direktor kompanije Spenford. Višegodišnje iskustvo u okviru konsaltinga u oblasti nekretnina stekao je u kompaniji WMG Advisory.
Nakon dobijanja Nacionalne licence za obavljanje poslova procene vrednosti nepokretnosti postaje direktor sektora za procenu vrednosti u kompaniji WMG Advisory, biva prepoznat kao lider tima i osoba od poverenja klijenata što ga navodi na osnivanje pravnog lica Spenford Advising Services u januaru 2020.godine. Nebojša poseduje bogato iskustvo u proceni i savetovanju kod širokog spektra nekretnina, sa posebnim akcentom na stambene i stambeno-poslovne objekte, specijalizovane i industrijske nepokretnosti, građevinsko i poljoprivredno zemljište.

DOSTIGNUĆA

Nebojša je član Udruženja Samostalnih Sudskih Veštaka i Procenitelja vrednosti nepokretnosti. Poseduje nacionalnu licencu procenitelja nekretnina od januara 2019. godine i kontinuirano pohađa potrebne stručne obuke. U okviru osnovne edukacije za procenitelje vrednosti nepokretnosti akreditovane od strane Ministarstva Finansija bio je angažovan kao predavač u oblasti Nacionalnih standarda i kodeksa etike procenitelja.

REFERENTNI KLIJENTI

NLB Komercijalna banka, Banca Intesa, Unicredit Banka, OTP banka, Raiffeisen banka, Razvojni fond Republike Srbije, Knez Petrol doo, VodaVoda doo, Deka Inženjering, MBA Ratko Mitrović, Proleter Arilje, Stankom, Kruševacput AD, Kompresor Ing doo, AD BB Trade, Andrax NK doo i mnogi drugi.

Dušan Tomić

Diplomirani ekonomista – smer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina,

Licencirani procenitelj vrednosti nepokretnosti

Broj licence: 317

 

SAZNAJ VIŠE

OBRAZOVANJE

 • Diplomirani ekonomista – smer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina,

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 • Licencirani procenitelj vrednosti nepokretnosti

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Dušan se krajem 2021. priključio kompaniji Spenford Advising Services kao partner, pošto je prethodno više od pet godina bio direktno angažovan u proceni vrednosti nekretnina. U kompanijama WMG Advisory i Colliers International se isticao kao lider u odeljenjima za procenu vrednosti. Poseduje bogato iskustvo u radu sa korporativnim klijentima i to u proceni i savetovanju kod širokog spektra nekretnina, sa posebnim akcentom na maloprodajne i kancelarijski objekte, nepokretnosti zasnovane na poslovanju (hoteli, benzinske stanice, voćnjaci…) i građevinsko zemljište sa potencijalom za izgradnju.

Pored procene vrednosti nepokretnosti, Dušan se istakao i u izradi studija izvodljivosti, a uključen je aktivno i u projekte procene vrednosti kapitala.

DOSTIGNUĆA

Dušan je član Društva procenitelja Srbije, poseduje Nacionalnu licencu procenitelja nekretnina i kontinuirano pohađa potrebne stručne obuke.

Tokom 2020. godine i rada u kompaniji Colliers International, Dušan je bio direktno angažovan u proceni imovine na teritoriji Srbije sa ukupnom tržišnom vrednošću većom od 700 miliona EUR.

REFERENTNI KLIJENTI

Tokom dosadašnje karijere Dušan je imao priliku da sarađuje sa vodećim finansijskim institucijama na teritoriji Srbije, a najviše sa bankarskim sektorom:

OTP banka, NLB Komercijalna banka, Banca Intesa, Unicredit Bank, Raiffeisen banka, Piraeus banka, Banka Poštanska Štedionica i dr.

Pored finansijskih institucija Dušan je imao priliku da sarađuje sa mnogim korporativnim klijentima iz zemlje i regiona, čemu između ostalog svedoče pisma preporuke od kompanija MK Group, Knez Petrol, Labagro doo, Adimo, Atterbury Europe i Prigan.

Luka Mitrović

Edukacija za licenciranje procenitelja vrednosti nepokretnosti

Procenitelj nepokretnosti – saradnik

 

SAZNAJ VIŠE

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Luka je u kompaniji Spenford, kao saradnik u oblasti procene vrednosti nepokretnosti, zadužen za podršku timu procenitelja – terenski rad i samostalnu izradu elaborata o proceni rezidencijalnih nepokretnosti.

Učestvovao je u procenama nekretnina za većinu finansijskih institucija sa kojima aktivno sarađujemo i samostalno je uradio preko 100 izveštaja o proceni stanova i porodičnih stambenih objekata na području Beograda i centralne Srbije.

Kolege ga karakterišu kao pouzdanog i vrlo analitičnog člana tima sa izraženim osećajem za ekspeditivnost.

Luka poseduje izuzetne interpersonalne veštine koje je stekao jedanaestogodišnjim radom sa ljudima kao instruktor skijanja.

DOSTIGNUĆA

Luka tečno govori i služi se nemačkim i engleskim jezikom koje je usavršio tokom 2 godine rada i života u Austriji, što mu omogućava izradu izveštaja i poslovnu komunikaciju kako sa domaćim, tako i sa stranim klijentima.

SAZNAJ VIŠE

OBRAZOVANJE

 • Master inženjer građevinarstva

Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 • Diplomirani inženjer građevinarstva

Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 • Licencirani procenitelj vrednosti nepokretnosti

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Nebojša je osnivač i direktor kompanije Spenford. Višegodišnje iskustvo u okviru konsaltinga u oblasti nekretnina stekao je u kompaniji WMG Advisory.
Nakon dobijanja Nacionalne licence za obavljanje poslova procene vrednosti nepokretnosti postaje direktor sektora za procenu vrednosti u kompaniji WMG Advisory, biva prepoznat kao lider tima i osoba od poverenja klijenata što ga navodi na osnivanje pravnog lica Spenford Advising Services u januaru 2020.godine. Nebojša poseduje bogato iskustvo u proceni i savetovanju kod širokog spektra nekretnina, sa posebnim akcentom na stambene i stambeno-poslovne objekte, specijalizovane i industrijske nepokretnosti, građevinsko i poljoprivredno zemljište.

DOSTIGNUĆA

Nebojša je član Udruženja Samostalnih Sudskih Veštaka i Procenitelja vrednosti nepokretnosti. Poseduje nacionalnu licencu procenitelja nekretnina od januara 2019. godine i kontinuirano pohađa potrebne stručne obuke. U okviru osnovne edukacije za procenitelje vrednosti nepokretnosti akreditovane od strane Ministarstva Finansija bio je angažovan kao predavač u oblasti Nacionalnih standarda i kodeksa etike procenitelja.

REFERENTNI KLIJENTI

NLB Komercijalna banka, Banca Intesa, Unicredit Banka, OTP banka, Raiffeisen banka, Razvojni fond Republike Srbije, Knez Petrol doo, VodaVoda doo, Deka Inženjering, MBA Ratko Mitrović, Proleter Arilje, Stankom, Kruševacput AD, Kompresor Ing doo, AD BB Trade, Andrax NK doo i mnogi drugi.

SAZNAJ VIŠE

OBRAZOVANJE

 • Diplomirani ekonomista – smer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina,

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 • Licencirani procenitelj vrednosti nepokretnosti

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Dušan se krajem 2021. priključio kompaniji Spenford Advising Services kao partner, pošto je prethodno više od pet godina bio direktno angažovan u proceni vrednosti nekretnina. U kompanijama WMG Advisory i Colliers International se isticao kao lider u odeljenjima za procenu vrednosti. Poseduje bogato iskustvo u radu sa korporativnim klijentima i to u proceni i savetovanju kod širokog spektra nekretnina, sa posebnim akcentom na maloprodajne i kancelarijski objekte, nepokretnosti zasnovane na poslovanju (hoteli, benzinske stanice, voćnjaci…) i građevinsko zemljište sa potencijalom za izgradnju.

Pored procene vrednosti nepokretnosti, Dušan se istakao i u izradi studija izvodljivosti, a uključen je aktivno i u projekte procene vrednosti kapitala.

DOSTIGNUĆA

Dušan je član Društva procenitelja Srbije, poseduje Nacionalnu licencu procenitelja nekretnina i kontinuirano pohađa potrebne stručne obuke.

Tokom 2020. godine i rada u kompaniji Colliers International, Dušan je bio direktno angažovan u proceni imovine na teritoriji Srbije sa ukupnom tržišnom vrednošću većom od 700 miliona EUR.

REFERENTNI KLIJENTI

Tokom dosadašnje karijere Dušan je imao priliku da sarađuje sa vodećim finansijskim institucijama na teritoriji Srbije, a najviše sa bankarskim sektorom:

OTP banka, NLB Komercijalna banka, Banca Intesa, Unicredit Bank, Raiffeisen banka, Piraeus banka, Banka Poštanska Štedionica i dr.

Pored finansijskih institucija Dušan je imao priliku da sarađuje sa mnogim korporativnim klijentima iz zemlje i regiona, čemu između ostalog svedoče pisma preporuke od kompanija MK Group, Knez Petrol, Labagro doo, Adimo, Atterbury Europe i Prigan.

SAZNAJ VIŠE

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Luka je u kompaniji Spenford, kao saradnik u oblasti procene vrednosti nepokretnosti, zadužen za podršku timu procenitelja – terenski rad i samostalnu izradu elaborata o proceni rezidencijalnih nepokretnosti.

Učestvovao je u procenama nekretnina za većinu finansijskih institucija sa kojima aktivno sarađujemo i samostalno je uradio preko 100 izveštaja o proceni stanova i porodičnih stambenih objekata na području Beograda i centralne Srbije.

Kolege ga karakterišu kao pouzdanog i vrlo analitičnog člana tima sa izraženim osećajem za ekspeditivnost.

Luka poseduje izuzetne interpersonalne veštine koje je stekao jedanaestogodišnjim radom sa ljudima kao instruktor skijanja.

DOSTIGNUĆA

Luka tečno govori i služi se nemačkim i engleskim jezikom koje je usavršio tokom 2 godine rada i života u Austriji, što mu omogućava izradu izveštaja i poslovnu komunikaciju kako sa domaćim, tako i sa stranim klijentima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kralja Petra 78, Beograd, Srbija
Office: +381 62 475 000
Tel 1: +381 63 74 62 749
Tel 2: +381 64 11 52 280
e-mail: office@spenford.com